Dokumenthantering med kompletta arbetsytor i SharePoint.

Contentworker Dokumenthantering är ett kraftfullt dokumenthanteringssystem (DMS) utvecklat för advokatbyråer och bolagsjurister.
Contentworker ger er intuitiva ärendecentrerade arbetytor där all relevant information kring ärendet hanteras, som dokument och email, delade ärendekalendrar, uppgifter, diskussionsytor, samt kraftfulla sökfunktioner etc.

Contentworker är lätt att implementera och anpassas snabbt efter varje kunds unika behov.

Contentworker körs i MS SharePoint, och erbjuds både för installation i er egen IT miljö eller som molntjänst.

Contentworker DMS skapar specifika arbetsytor för varje ärende, med stöd för dokument, epost samt annan ärenderelaterad information på en och samma plats. Användarna sparar, söker, organiserar och prenumererar på ärenderelaterad information. Automatiserad metadatahantering gör det lätt att söka och hantera behörigheter.

ProduktbladTill webinarKundcase

Tillgänglig som molntjänst eller som lokal installation

Contentworkers produktsvit är tillgänglig både som lokal installation och som privat molntjänst (SaaS).

Vare sig du letar efter en prenumerationsbaserad molnlösning eller en traditionell lokal installation, är Contentworker idealisk för både små och mycket stora implementationer.

Advokatbyråer, finansiella institut och andra professionella tjänsteorganisationer över hela världen har funnit att Contentworker är idealiskt för deras dokument- och e-posthanteringsbehov, där man hanterar, arbetar och delar informationen i intuitiva ärende-/ projektarbetsytor. Låt oss visa vad vi kan göra för din organisation!

Boka demo

Intuitivt och lätt att använda

Contentworker Dokumenthantering körs direkt i MS SharePoint, vilket innebär en naturligt stark integration med MS Office och MS Outlook.
Användarna kommer att känna igen det intuitiva och lättanvänt gränssnitt direkt vilket innebär ett minimalt utbildningsbehov för dina användare.

Avancerad e-posthantering

E-post är en central del av alla organisationers ostrukturerade innehåll och e-posthantering är därför en mycket viktig del av alla dokumenthanteringssystem. Contentworker Document Management levererar en omfattande e-posthanteringsfunktionalitet med modulen Email Filing.

E-posthanteringsfunktionerna i korthet

Lagra och hantera

Inne i Outlook sparas e-posten enkelt med bara några få klick, eller genom att dra och släppa, direkt in i ärendeytan/projektytan. För automatisk arkivering kan mappar i Outlook kopplas till ärendets-
/projektets arbetsyta för arkivering i bakgrunden. Dessa övervakade Outlook-mappar kan också användas för att spara e-post från mobila enheter till ett ärende/projekt.

Spåra, söka och hitta

Contentworker kan automatiskt hämta in rubrik-, mottagar-, avsändarinformation m.m. från
e-postmeddelanden för att användarna enkelt ska kunna söka på ämne, e-postadresser etc. Outlook-meddelandena lagras i sitt ursprungliga format, d.v.s. precis så som de skickades eller mottogs av användaren. På detta sätt är du beredd på varje situation och
regelefterlevnad.

Skicka och spara

Contentworker ger användarna möjligheten att lägga till en ”skicka och spara”-knapp i Outlook som gör det möjligt att enkelt spara skickade e-postmeddelanden till den förutbestämda ärende-
/projektarbetsytan med ett enda knapptryck.

Email marker

Alla e-postmeddelanden som sparas i Contentworker markeras med en flagga i Outlook vilket gör det lätt att se vilken e-post som har sparats i systemet. Om en användare sparar ett e-postmeddelande till ett ärende i Contentworker som har skickats till flera användare, kommer alla att få meddelandet markerat med en flagga så att de också kan se att
e-postmeddelandet har sparats i ett ärende.

Boka demo

Nyckelfunktioner

Automatisk hantering av metadata

Contentworker hanterar metadata på ett kraftfullt och intuitivt vis. All information som sparas får automatiskt metadata direkt av systemet – snabbt, enkelt och säkert!

Kraftfull säkerhet

Säkerhetsarkitekturen genomsyrar alla nivåer i systemet. Standardbehörigheter kopplas till era ärendetyper, med möjlighet för användarna att själva tilldela och/eller kontrollera tillgången till dokument och ärenden.

Kalendrar och uppgifter

Contentworker Dokumenthantering möjliggör kalendrar i ärenden samt även påminnelser och uppgifter på dokumentnivå. Kalendrar kan enkelt kopplas till Outlook, och påminnelser skickas som epost.

Verktygsfält i Outlook

Ett Outlook-tillägg kan installeras om användaren vill kunna spara e-post och bilagor till Contentworker, utan att behöva lämna Outlook.

Enkla och kraftfulla sökfuntioner

Med automatisk metadata, SharePoints sökmotor och möjligheterna att enkelt filtrera sökresultat gör Contentworker Dokumenthantering det enkelt att hitta rätt information.

Prenumerera på dina favoriter

Användaren kan prenumera på ärenden genom att lägga till dem i en favoritlista eller som tabbar för snabb navigering. Contentworker Dokumenthantering har även en trädvy som kan användas för navigering bland favoriter.

Senaste dokument och ärenden

Contentworker Dokumenthantering följer dina senast använda dokument och ärenden och ger snabb och enkel åtkomst till den senaste informationen. Användaren har alltiid sina senaste dokument och ärenden endast ett klick bort.

Även tillgänglig som OpenText eDOCS edition

Contentworker Document Management eDOCS Edition möjliggör ett enkelt ärendecentrerat arbetssätt ovanpå OpenText eDOCS.